آموزش رفع ارور لباسشویی بوش

آموزش رفع ارور لباسشویی بوش


لباسشویی بوش هم همانند دیگر لباسشویی ها می تواند دچار مشکلاتی شود، این مشکلات ممکن است علل متفاوت الکتریکی و یا مکانیکی داشته باشند، کاربران خود برخی از این مشکلات را می توانند حل کنند اما حل بعضی دیگر از مشکلات نیازمند تکنسینی می باشد که بتواند تعمیرات لباسشویی را به طور تخصصی انجام دهد.

کدهای خطا و آموزش رفع ارور لباسشویی بوش

ماشین لباسشویی های مدرن دارای صفحه نمایشی هستند که در صورت بروز عیوب، کدها یا همان ارورهای خطا را بر آن نمایش می دهند که می توان از طریق آن ها متوجه شد که کدام بخش لباسشویی بوش دچار ایراد است، با ما همراه باشید تا آموزش رفع ارور لباسشویی بوش را بررسی کنیم پس هم خود ارورها را معرفی خواهیم کرد و هم راه حل آن را، توجه داشته باشید کدهای خطا یا همان ارور لباسشویی بوش یا به صورت F و یا E نشان داده می شوند.

لازم به ذکر است ماشین لباسشویی های قدیمی بوش که فاقد صفحه نمایش هستند، از چراغی چشمک زن جهت نشان دادن وجود ایرادات استفاده می کنند، در صورت هر گونه مشکلی که خود نتوانستید آن را حل کنید، می توانید با تماس با دکتر آچار تکنسین ماهر در انجام تعمیرات ماشین لباسشویی بوش را به منزل خود بیاورید.

کد خطا یا ارور F01 ماشین لباسشویی بوش

ارور F01    پر نشدن ماشین لباسشویی

برای رفع این مشکل شیلنگ ها و صفحه فیلتر شیر ورودی باید بررسی شوند و در صورت کثیفی یا انسداد، باید رفع شوند.

کد خطا یا ارور F02 ماشین لباسشویی بوش

ارور F02 گرم نشدن آب ماشین لباسشویی بوش

المنت حرارتی ماشین لباسشویی و اتصالات باید بررسی شوند و در صورت ایراد و خرابی، المنت ها باید تعویض شوند.

آموزش رفع ارور لباسشویی بوش
آموزش رفع ارور لباسشویی بوش

کد خطا یا ارور E3 ماشین لباسشویی بوش

ارور E3 خطا در قفل درب

در این زمان می توان از بسته نشدن درب آگاه شد، این موضوع ممکن است به خرابی قفل درب برگردد، همچنین می توانید سنسورهای درب قفل درب را با پنبه الکلی تمیز کنید، در صورتی که باز هم مشکل برطرف نشد، قفل درب باید تعویض شود.

کد خطا یا ارور F03 ماشین لباسشویی بوش

ارور F03 بیش از حد زمان بردن تخلیه آب

برای رفع این ارور شیلنگ تخلیه باید بررسی شود تا مسدود نشده باشد، اگر مشکل انسداد وجود نداشت، احتمال خرابی پمپ تخلیه وجود دارد که باید تعویض شود، این کار باید توسط تعمیرکار ماشین لباسشویی بوش صورت پذیرد.

کد خطا یا ارور F04 ماشین لباسشویی بوش

ارور F04 ایراد در موتور

در زمان مشاهده این ارور سیم کانکتور و بقیه اتصالات موتور باید بررسی شوند، اگر سیم ها دچار خوردگی یا ساییدگی بودند، لازم است با تکنسین ماهر تماس بگیرید.

کد خطا یا ارور F05 ماشین لباسشویی بوش

ارور F05 ایراد در موتور

در صورت مشاهده این ارور برای رفع آن در قدم اول، ذغال های کربن فرسوده را تعویض کنید، البته خرابی کتنکتور و ایرادات در اتصالات موتور نیز می تواند منجر به نمایش این ارور شوند.

کد خطا یا ارور F06 ماشین لباسشویی بوش

ارور F06 انصال کوتاه

این ارور نمایش دهنده این است که اتصالات سنسور و برد دچار مشکلی اند، در قدم اول برای رفع آن ها تلاش کنید که اتصالات را سفت کنید اما در صورت عدم رفع ارور با این کار با تکنسینی ماهر تماس بگیرید.

کد خطا یا ارور F08 ماشین لباسشویی بوش

ارور F08 بسته نشدن درب در زمان شروع شستشو

برای رفع کردن این ارور نیز ابتدا از بستن درب مطمئن شوید، اگر بازهم این ارور وجود داشت، با پنبه آغشته به الکل درب را تمیز کنید و اگر بازهم ارور رفع نشد، تعویض میکرو سوییچ لازم است.

آموزش رفع ارور لباسشویی بوش
آموزش رفع ارور لباسشویی بوش

کد خطا یا ارور F09 ماشین لباسشویی بوش

ارور F09 گرم شدن بیش از حد لباسشویی

این خرابی به طور معمول به مشکل در ترموستات بازمی گردد، در این زمان در صورتی که ترموستات معیوب باشد، باید تعویض شود.

کد خطا یا ارور F10 ماشین لباسشویی بوش

ارور F10 مشکل در اتصالات

در این زمان سیم ها باید از نظر سلامت بررسی شوند و در صورت نیاز تعویض شوند، رفع این ارور باید توسط متخصص صورت پذیرد.

کد خطا یا ارور F11 ماشین لباسشویی بوش

ارور F11 گرم شدن بیش از حد PCB

در صورت بیش از حد گرم شدن برد کنترل موتور دستگاه باید به طور کامل باز شود، رفع این ارور باید توسط متخصص انجام شود.

کد خطا یا ارور F12 ماشین لباسشویی بوش 

ارور F12 مشکل در موتور و یا اتصال کوتاه

در این زمان ذغال موتور در صورت فرسودگی باشد تعویض شود، همچنین اتصالات موتور نیز باید بررسی شوند.

کد خطا یا ارور F13 ماشین لباسشویی بوش

ارور F13 بالا بودن ولتاژ ورودی

برای رفع این ارور باید با برقکار تماس بگیرید تا ولتاژ ورودی را بررسی نماید.

کد خطا یا ارور F14 ماشین لباسشویی بوش

ارور F14 ولتاژ ورودی پایین

این ارور که کاملا برعکس ارور پیشین می باشد نشان دهنده پایین بودن ولتاژ برق ورودی می باشد، این موضوع می تواند از کار افتادن موتور و یا سوختن آن را به دنبال داشته باشد پس باید هر چه سریع تر با برقکار و یا تکنسینی ماهر تماس بگیرید.

کد خطا یا ارور F15 ماشین لباسشویی بوش

ارور F15 ایراد در سنسور دمای برد کنترل

برای رفع این ارور سنسور دما و اتصالات باید بررسی شوند و به دلیل حساسیت این قطعات هرگز به تنهایی برای رفع این ارور اقدام نکنید.

کد خطا یا ارور F16 یا E16 ماشین لباسشویی بوش

ارور E16 یا F16
باز بودن درب ماشین لباسشویی

در این زمان در ابتدا اطمینان حاصل کنید که هیچ چیزی در مسیر بسته شدن درب قرار نگرفته باشد، در صورتی که باز هم این ارور نمایش داده شود نشانه این است که قفل درب نیاز به تعویض دارد.

آموزش رفع ارور لباسشویی بوش
آموزش رفع ارور لباسشویی بوش

کد خطا یا ارور F17 یا E17 ماشین لباسشویی بوش

ارور E17 یا F17 زمان بردن بیش از حد ورد آب به ماشین لباسشویی

برای رفع این ارور:

 • لوله های آب را از نظر انسداد بررسی نمایید.
 • در صورت بسته بودن شیر آب ورودی، آن را باز کنید.
 • در صورت عدم رفع ارور با تکنسینی ماهر تماس بگیرید تا کلیه قطعات هیدروستات لباسشویی را بررسی کند.

کد خطا یا ارور F18 یا E18 ماشین لباسشویی بوش

ارور E18 یا F18  عدم تخلیه کامل آب

برای رفع این مشکل در قدم ابتدایی ماشین لباسشویی بوش را با خاموش و روشن کردن آن ریست کنید، در صورتی که مشکل برطرف نشد، شیلنگ و پمپ تخلیه باید بررسی شوند.

کد خطا یا ارور F19 یا E19 و E20 یا F20  ماشین لباسشویی بوش

ارور E19 یا F19 و E20 یا F20 اختلالات در روند گرم شدن آب

در این زمان، المنت ها، سنسورهای حرارتی، ترموستات و دیگر قطعات مربوط به سیستم حرارتی باید توسط تکنسینی ماهر بررسی شوند تا در صورت معیوب بودن تعمیر و یا تعویض شوند.

کد خطا یا ارور F21 یا E21 ماشین لباسشویی بوش

ارور E21 یا F21  ایراد در موتور

کد خطا یا ارور F23 یا E23 ماشین لباسشویی بوش

ارور E23 یا F23 نشتی آب

در این زمان اگر آبریزی خارجی وجود داشت، تنها کافی است که ماشین لباسشویی را کمی خم کنید تا آب تخلیه شود ولی اگر آب ریزش خارجی وجود نداشت، سریعا با یک تکنسین ماهر تماس بگیرید، رفع این ارور تخصصی است چرا که ممکن است آب به روی قطعاتی چون موتور و برد ریخته شود و دستگاه آسیب جدی ببیند.

دکتر آچارمشاهده نوشته ها

شرکت تعمیر لوازم خانگی دکتر آچار با مدیریت مهندس مهدی نجار نژاد تعمیرکار 5 ستاره انواع لوازم خانگی در تهران می باشد، دکتر آچار تعمیر انواع لوازم خانگی را انجام می دهد که بعد از تعمیر لوازم خانگی گارانتی 365 روزه به مشتری تقدیم می کند و هزینه تعمیرات لوازم خانگی نیز با نرخ اتحادیه محاسبه می گردد، مزایا دکتر آچار: تعمیر قطعه به جای تعویض قطعه، ارائه گارانتی 1 ساله تعمیرات لوازم خانگی، تعمیرات با نرخ اتحادیه، برخورد خوب تکنسین ها و مشتری مداری، اعزام تکنسین در کمترین زمان، رعایت پروتکل های بهداشتی

انتشار یافته: 3
 1. قربانعلی نوری 2 هفته قبل

  یکی از بهترین ها در تهرانید

  1. دکتر آچار 2 هفته قبل

   ممنون از لطف شما

 2. مجید آزاد 1 هفته قبل

  سلام خسته نباشید خواستم تشکر کنم از کار بسیار عالی تون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با رعایت موارد اخلاقی وارد نمایید