ارور یخچال سامسونگ

ارور یخچال سامسونگ


ارورهای یخچال ساید بای ساید و یخچال فریزر سامسونگ

آموزش رفع ارور و تعمیر یخچال سامسونگ

ارور یخچال e4 سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 4e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: نشن گر آسیب سنسور یخچال فریزر است.

بر طرف کردن نقص ارور e 4  یخچال سامسونگ: جایگزینی تنها راه حل است، با این حال، ممکن است به دلیل سیم کشی  رخ داده باشد.

ارور e5 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 5e

بر طرف کردن نقص ارور یخچال e 5 سامسونگ: احتمال دارد به سنسور آسیب رسیده باشد یا جریان برق قطع شده.

ارور 5 یخچال سامسونگ

بر طرف کردن نقص ارور e 5 یخچال سامسونگ: اول سعی کنید چندین بار آن را با تنظیم مجدد یخچال خود پاک کنید، حسگر یخ را بررسی و اگر نیاز بود آن را جایگزین کنید.

کدخطای یخچال سامسونگ : 5

دلیل ارور یخچال سامسونگ: مرتبط به یخ ساز است.

بر طرف کردن نقص یخچال سامسونگ: دستگاه و سخت افزار سیم خود را بررسی کنید، در صورت نیاز، دستگاه را جدا کنید و هر کدام از قسمت ها را به طور جداگانه وارسی کنید اگر بعد از جمع آوری و نصب دوباره هیچ نتیجه ای مثبتی ندیدید، دستگاه را عوض کنید.

ارور e6 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 6e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: این خطای سنسور مربوط به محیط است که احتمال دارد بعد از قطعی برق اتفاق بی افتد.

بر طرف کردن نقص یخچال سامسونگ: برای پاک کردن آن،  Power Freeze و Power Cool را فشار دهید، آنها را همزمان برای حدود 15-20 ثانیه نگه دارید، معمولا این کار ساده یک یخچال را به عملکرد عادی وارد می کند.

ارور e8 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 8e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: آسیب سنسور یخ ساز است که به این معنی است که سنسور قطع یا غیرفعال شده است.

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: سیم کشی و سنسور را بررسی کنید و در اگر نیاز بود آن را تعویض  و جایگزین کنید.

ارور e23 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 23 e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای فن خنک کننده – پانل کنترل – سیم کشی

بر طرف کردن نقص یخچال سامسونگ: بررسی خنک کننده تا اطمینان پیدا کنید به درستی کار می کند اگر این طوز نبود، تعمیر یا تعویض فن، کنترل برد و مهار کردن سیم با استفاده از چندین متر سیم  انجام شود.

ارور e25 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 25 e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: یخ زدگی

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: تایمر یخ زدایی و یا کنترل پنل را بررسی کنید.

ارور e39 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 39e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: حسگر یخ ساز، کمبود آب در یخ ساز

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: بررسی همه اتصالات اطراف یخ ساز (سیم های سیم، خطوط آب، و غیره) خطا امکان دارد نشان دهنده آسیب دستگاه یخ ساز باشد و نیاز به جدا کردن و بررسی هر بخشی از آن باشد، خط آب و عناصری که مجاور یخ ساز هستند را کنترل و بررسی کنید اگر کار نکرد امکان دارد نیاز به جایگزینی یخ ساز باشد.

ارور e 86 و e 83 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 86e  و 83e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: قطع برق و بی ثباتی رایج در اینورتر PDA

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: تمامی این خطاها را می توان با تنظیم کردن مجدد کل دستگاه پاک کرد.

ارور e40 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: e40

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای فن محفظه یخ

بر طرف کردن نقص یخچال سامسونگ: نشان می دهد که فن به دلیل قطع اتصال  از کار افتاده است، توصیه می شود سیم کشی و مدار اصلی را چک کنید.

ارور E 84 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: e84

دلیل ارور یخچال سامسونگ: این خطا یک قفل چرخان(روتور) را نشان می دهد- تغییر ولتاژ ناشی از قفل روتور

بر طرف کردن نقص یخچال سامسونگ: کل کمپرسور سه سرعت DC می بایست جایگزین شود، تنها راه رسیدن به راکتور قفل شده، ورود به کمپرسور است.

ارور  e86 , e83 , e85 , 88 88 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 88 88، 83E، 85E یا 86E

دلیل ارور یخچال سامسونگ: عملکرد نادرست اینورتر PBA

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: آن را خاموش کنید یا آن را از برق بکشید و 3 تا 5 دقیقه صبر کنید، پس از آن روشنش کنید یا دوباره وصل کنید تا سیستم را بازنشانی و کد پاک شود.

ارور  E14 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 14 e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: مسائل یخ ساز

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال باید دوباره تنظیم شود.

ارور  e22 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ:  22e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: به این معنی است که شما در اصل دو خطا دارید، سنسور یخ زدگی از کار افتاده است و یا فن خوب کار نمی کند.

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: جایگزینی سنسور و فن، حذف پنل عقب (در داخل) و انجماد یخ، نیاز به یک منبع گرما برای سرعت بخشیدن به گرمایش دارد.

ارور on , off یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: (OF, OFF)

دلیل ارور یخچال سامسونگ: کمپرسور در حال اجرا نیست

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: تنظیم کردن دوباره ی ساده.

ارور e26 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 26 e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: متوقف شدن تولید یخ

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: موقعیت یخ ساز را بررسی کنید.

ارور ، کدهای خطای سری RB سری سامسونگ

در این قسمت از کد خطاها به سری rb  یخچال سامسونگ میپردازیم .

کدخطای 5 یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: دماسنج یخچال

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای یخچال چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای d یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: حسگر یخچال

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال و فریزر را از برق جدا بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، حسگر یخچال را خاموش کنید، اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین آن کنید.

کدخطای e5 یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور دمای محیط

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای محیط چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای محیط را جایگزین کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای f5 یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور دمای فریزر

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال و فریزر را از برق بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دماسنج فریزر چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای d5 یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور یخچال فریزر

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور یخچال فریزر را جایگزین کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدهای خطاء یا ارور یخچال سامسونگ سری RB

کد خطاء وضعیت بررسی/تعمیر قطعه مرتبط
۵ در صفحه نمایش یخچال خطای سنسور دمای یخچال برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دما را بررسی کنید. اگر اتصالات و سیم‌ها درست بودند، سنسور دمای یخچال را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دمای یخچال، برد کنترل الکترونیکی
d در صفحه نمایش یخچال خطای سنسور دیفراست یخچال برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دیفراست را بررسی کنید. اگر اتصالات و سیم‌ها درست بودند، سنسور دیفراست یخچال را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دیفراست یخچال، برد کنترل الکترونیکی
E5 در صفحه نمایش فریزر خطای سنسور دمای محیط برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دمای محیطی را بررسی کنید. اگر اتصالات و سیم‌ها درست بودند، سنسور دمای محیطی را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دمای محیطی، برد کنترل الکترونیکی
F5 در صفحه نمایش فریزر خطای سنسور دمای فریزر برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دمای فریزر را بررسی کنید. اگر ارتباطات سیم‌ها درست بودند، سنسور دمای فریزر را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دمای فریزر، برد کنترل الکترونیکی
d5 در صفحه نمایش فریزر خطای سنسور دیفراست فریزر برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دیفراست فریزر را بررسی کنید. اگر ارتباطات سیم‌ها درست بودند، سنسور دیفراست فریزر را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دیفراست فریزر، برد کنترل الکترونیکی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *