کاملترین مرجع ارورهای یخچال ساید و یخچال فریزر+تمام برندها

ارورهای یخچال ساید بای ساید و یخچال فریزر سامسونگ+آموزش رفع ارور و تعمیر یخچال سامسونگ توسط خود شما

ارور یخچال e4 سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 4e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: نشن گر آسیب سنسور یخچال فریزر است.

بر طرف کردن نقص ارور e 4  یخچال سامسونگ: جایگزینی تنها راه حل است، با این حال، ممکن است به دلیل سیم کشی  رخ داده باشد.

ارور e5 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 5e

بر طرف کردن نقص ارور یخچال e 5 سامسونگ: احتمال دارد به سنسور آسیب رسیده باشد یا جریان برق قطع شده.

ارور 5 یخچال سامسونگ

بر طرف کردن نقص ارور e 5 یخچال سامسونگ: اول سعی کنید چندین بار آن را با تنظیم مجدد یخچال خود پاک کنید، حسگر یخ را بررسی و اگر نیاز بود آن را جایگزین کنید.

کدخطای یخچال سامسونگ : 5

دلیل ارور یخچال سامسونگ: مرتبط به یخ ساز است.

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: دستگاه و سخت افزار سیم خود را بررسی کنید، در صورت نیاز، دستگاه را جدا کنید و هر کدام از قسمت ها را به طور جداگانه وارسی کنید اگر بعد از جمع آوری و نصب دوباره هیچ نتیجه ای مثبتی ندیدید، دستگاه را عوض کنید.

ارور e6 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 6e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: این خطای سنسور مربوط به محیط است که احتمال دارد بعد از قطعی برق اتفاق بی افتد.

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: برای پاک کردن آن،  Power Freeze و Power Cool را فشار دهید، آنها را همزمان برای حدود 15-20 ثانیه نگه دارید، معمولا این کار ساده یک یخچال را به عملکرد عادی وارد می کند.

ارور e8 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 8e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: آسیب سنسور یخ ساز است که به این معنی است که سنسور قطع یا غیرفعال شده است.

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: سیم کشی و سنسور را بررسی کنید و در اگر نیاز بود آن را تعویض  و جایگزین کنید.

ارور e23 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 23 e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای فن خنک کننده – پانل کنترل – سیم کشی

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: بررسی خنک کننده تا اطمینان پیدا کنید به درستی کار می کند اگر این طوز نبود، تعمیر یا تعویض فن، کنترل برد و مهار کردن سیم با استفاده از چندین متر سیم  انجام شود.

ارور e25 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 25 e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: یخ زدگی

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: تایمر یخ زدایی و یا کنترل پنل را بررسی کنید.

ارور e39 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 39e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: حسگر یخ ساز، کمبود آب در یخ ساز

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: بررسی همه اتصالات اطراف یخ ساز (سیم های سیم، خطوط آب، و غیره) خطا امکان دارد نشان دهنده آسیب دستگاه یخ ساز باشد و نیاز به جدا کردن و بررسی هر بخشی از آن باشد، خط آب و عناصری که مجاور یخ ساز هستند را کنترل و بررسی کنید اگر کار نکرد امکان دارد نیاز به جایگزینی یخ ساز باشد.

ارور e 86 و e 83 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 86e  و 83e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: قطع برق و بی ثباتی رایج در اینورتر PDA

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: تمامی این خطاها را می توان با تنظیم کردن مجدد کل دستگاه پاک کرد.

ارور e40 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: e40

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای فن محفظه یخ

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: نشان می دهد که فن به دلیل قطع اتصال  از کار افتاده است، توصیه می شود سیم کشی و مدار اصلی را چک کنید.

ارور E 84 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: e84

دلیل ارور یخچال سامسونگ: این خطا یک قفل چرخان(روتور) را نشان می دهد- تغییر ولتاژ ناشی از قفل روتور

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: کل کمپرسور سه سرعت DC می بایست جایگزین شود، تنها راه رسیدن به راکتور قفل شده، ورود به کمپرسور است.

ارور  e86 , e83 , e85 , 88 88 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 88 88، 83E، 85E یا 86E

دلیل ارور یخچال سامسونگ: عملکرد نادرست اینورتر PBA

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: آن را خاموش کنید یا آن را از برق بکشید و 3 تا 5 دقیقه صبر کنید، پس از آن روشنش کنید یا دوباره وصل کنید تا سیستم را بازنشانی و کد پاک شود.

ارور  E14 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 14 e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: مسائل یخ ساز

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال باید دوباره تنظیم شود.

ارور  e22 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ:  22e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: به این معنی است که شما در اصل دو خطا دارید، سنسور یخ زدگی از کار افتاده است و یا فن خوب کار نمی کند.

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: جایگزینی سنسور و فن، حذف پنل عقب (در داخل) و انجماد یخ، نیاز به یک منبع گرما برای سرعت بخشیدن به گرمایش دارد.

ارور on , off یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: (OF, OFF)

دلیل ارور یخچال سامسونگ: کمپرسور در حال اجرا نیست

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: تنظیم کردن دوباره ی ساده.

ارور e26 یخچال سامسونگ

کدخطای یخچال سامسونگ: 26 e

دلیل ارور یخچال سامسونگ: متوقف شدن تولید یخ

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: موقعیت یخ ساز را بررسی کنید.

ارور ، کدهای خطای سری RB سری سامسونگ

در این قسمت از کد خطاها به سری rb  یخچال سامسونگ میپردازیم .

کدخطای 5 یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: دماسنج یخچال

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای یخچال چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای d یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: حسگر یخچال

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال و فریزر را از برق جدا بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، حسگر یخچال را خاموش کنید، اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین آن کنید.

کدخطای e5 یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور دمای محیط

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای محیط چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای محیط را جایگزین کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای f5 یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور دمای فریزر

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال و فریزر را از برق بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دماسنج فریزر چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدخطای d5 یخچال سامسونگ

دلیل ارور یخچال سامسونگ: خطای سنسور یخچال فریزر

بر طرف کردن نقص ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق بکشید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر چک کنید، اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور یخچال فریزر را جایگزین کنید و اگر مشکل همچنان ادامه داشت، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

کدهای خطاء یا ارور یخچال سامسونگ سری RB

کد خطاء وضعیت بررسی/تعمیر قطعه مرتبط
۵ در صفحه نمایش یخچال خطای سنسور دمای یخچال برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دما را بررسی کنید. اگر اتصالات و سیم‌ها درست بودند، سنسور دمای یخچال را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دمای یخچال، برد کنترل الکترونیکی
d در صفحه نمایش یخچال خطای سنسور دیفراست یخچال برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دیفراست را بررسی کنید. اگر اتصالات و سیم‌ها درست بودند، سنسور دیفراست یخچال را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دیفراست یخچال، برد کنترل الکترونیکی
E5 در صفحه نمایش فریزر خطای سنسور دمای محیط برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دمای محیطی را بررسی کنید. اگر اتصالات و سیم‌ها درست بودند، سنسور دمای محیطی را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دمای محیطی، برد کنترل الکترونیکی
F5 در صفحه نمایش فریزر خطای سنسور دمای فریزر برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دمای فریزر را بررسی کنید. اگر ارتباطات سیم‌ها درست بودند، سنسور دمای فریزر را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دمای فریزر، برد کنترل الکترونیکی
d5 در صفحه نمایش فریزر خطای سنسور دیفراست فریزر برق یخچال را قطع کرده و سیم‌ها و اتصالات مدار سنسور دیفراست فریزر را بررسی کنید. اگر ارتباطات سیم‌ها درست بودند، سنسور دیفراست فریزر را تعویض کنید. اگر مشکل ادامه داشت، برد کنترل الکترونیکی باید عوض شود. سنسور دیفراست فریزر، برد کنترل الکترونیکی

ارور یخچال ال جی مدل LMXS30776S

کد خطایr یخچال ال جی

دلیل ارور r یخچال ال جی: اشکال در سنسور یخچال
بر طرف کردن نقص ارور r یخچال ال جی: مقدار اهم سنسور را چک کنید و بعد از چک کردن مدار برد، سنسور را عوض کنید .

کد خطای d یخچال ال جی

دلیل ارور d یخچال ال جی: سنسور دیفراست دچار اشکال شده است .
بر طرف کردن نقص ارور d یخچال ال جی: المنت ها را از نظر خرابی بررسی کنید و اگر نیاز بود، مدار برد را عوض کنید .

کد خطای h یخچال ال جی

دلیل ارور h یخچال ال جی: اشکال مربوط به هیتر المنت است .
بر طرف کردن نقص ارور h یخچال ال جی: مقدار مقاومتی که المنت دارد را بررسی بکنید و اگر نیاز بود آن ها را عوض نمایید .

کد خطای c یخچال ال جی

دلیل ارور c یخچال ال جی: در ارتباطاتی که بین اجزای برد داخلی و پنل وجود دارد، مشکلی رخ داده است .
بر طرف کردن نقص ارور c یخچال ال جی: سیم های ارتباط دهنده اجزا به یکدیگر را چک کنید .

کد خطای a1 یخچال ال جی

دلیل ارور a1 یخچال ال جی: سنسور داخلی فریزر مشکل پیدا کرده است .
بر طرف کردن نقص ارور a1 یخچال ال جی: سیم های ارتباطی و میزان اهم سنسور را بررسی کنید .

کد خطای a2 یخچال ال جی

دلیل ارور a2 یخچال ال جی: مشکلی در سنسور دیفراست پیش آمده است ‌.
بر طرف کردن نقص ارور a2 یخچال ال جی: سیم های ارتباطی را بررسی و در صورت نیاز تعویض نمایید همچنین میزان اهم سنسور را چک کنید ‌.

کد خطای a3 یخچال ال جی

دلیل ارور a3 یخچال ال جی: دیفراست کارش را به درستی انجام نمی دهد .
بر طرف کردن نقص ارور a3  یخچال ال جی: المنت های دیفراست را تعویض کنید .

ارور یخچال ال جی مدل TF580B

کد خطای ff یخچال ال جی

دلیل ارور ff یخچال ال جی: ایراد فن اپراتور
بر طرف کردن نقص ارور ff یخچال ال جی: موتور فن اپراتور و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را بررسی کنید .

کد خطای CF یخچال ال جی

دلیل ارور CF یخچال ال جی: فن کندانسور دچار مشکل شده است .
بر طرف کردن نقص ارور CF یخچال ال جی: موتور فن کندانسور و برد کنترل و سیم کشی های مربوط به آن را بررسی بکنید .

کد خطای CD یخچال ال جی

دلیل ارور CD یخچال ال جی: در ارتباطی که بین برد اصلی و صفحه نمایشی وجود دارد، مشکلی به وجود آمده است.
بر طرف کردن نقص ارور CD یخچال ال جی: سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید و اگر نیاز بود از تعمیرکار برای رفع خطاعای یخچال کمک بگیرید .

کد خطای FS یخچال ال جی

دلیل ارور FS یخچال ال جی: سنسور فریزر دچار مشکل شده است .
بر طرف کردن نقص ارور FS یخچال ال جی: سیم کشی های سنسور فریزر را بررسی کنید .

کد خطای rS یخچال ال جی

دلیل ارور rS یخچال ال جی: سنسور یخچال مشکل پیدا کرده است .
بر طرف کردن نقص ارور rS یخچال ال جی: سیم کشی های سنسور یخچال را بررسی کنید .

کد خطای Fds یخچال ال جی

دلیل ارور Fds یخچال ال جی: سنسور دیفراست فریزر مشکل پیدا کرده است ‌.
بر طرف کردن نقص ارور Fds یخچال ال جی: سنسور دیفراست فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای rds یخچال ال جی

دلیل ارور rds یخچال ال جی: سنسور دیفراست یخچال دچار مشکل شده است ‌‌.
بر طرف کردن نقص ارور rds یخچال ال جی: سنسور دیفراست یخچال را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای HS یخچال ال جی

دلیل ارورHS  یخچال ال جی: سنسور رطوبت یخچال مشکل پیدا کرده است ‌.
بر طرف کردن نقص ارور HS یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور رطوبت یخچال و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای IS یخچال ال جی

دلیل ارور IS یخچال ال جی : سنسور یخ ساز مشکل پیدا کرده است .
بر طرف کردن نقص ارور IS یخچال ال جی : اتصال کوتاه در سنسور یخ ساز و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید .

کد خطای SS یخچال ال جی

دلیل ارور SS یخچال ال جی: سنسور کشوی یخچال دچار مشکل شده است .
بر طرف کردن نقص ارور SS یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور کشوی یخچال و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای rt یخچال ال جی

دلیل ارور rt یخچال ال جی: دمای اتاق بیش از حد نرمال است .
بر طرف کردن نقص ارور rt  یخچال ال جی: دمای اتاق را چک و آن را معتدل کنید .

کد خطای IT یخچال ال جی

دلیل ارور IT یخچال ال جی: سیستم داخل یخ ساز مشکل پیدا کرده است .
بر طرف کردن نقص ارور IT یخچال ال جی: سیستم داخل یخ ساز را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای gf یخچال ال جی

دلیل ارور gf یخچال ال جی: فلومتر خطا داده است .
بر طرف کردن نقص ارور gf یخچال ال جی: فشار و جریان آب ورودی را چک کنید .

کد خطای dF یخچال ال جی

دلیل ارور dF یخچال ال جی: دیفراست مشکل پیدا کرده است ‌.
بر طرف کردن نقص ارور dF یخچال ال جی: فیوز و هیتر دیفراست و اتصالات برد کنترل را بررسی کنید .

کد خطای dH یخچال ال جی

دلیل ارور dH یخچال ال جی: دیفراست دچار اشکال شده است ‌.
بر طرف کردن نقص ارور dH یخچال ال جی : فیوز و هیتر دیفراست و اتصالات برد کنترل را بررسی کنید .

کد خطای IF یخچال ال جی

دلیل ارور IF یخچال ال جی: فن یخ ساز اشکال پیدا کرده است .
بر طرف کردن نقص ارور IF یخچال ال جی: فن یخ ساز را چک کنید که گیر نکرده باشد و همچنین سیم کشی و موتور فن را بررسی کنید .

ارور یخچال ساید بای ساید ال جی

کد خطای FS یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور FS یخچال ال جی: سنسور فریزر خطا داده است ‌.
بر طرف کردن نقص ارور FS یخچال ال جی: سنسور فریزر را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن بررسی کنید همچنین سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای rs یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور rs یخچال ساید بای ساید ال جی: سنسور یخچال خطا داده است .
بر طرف کردن نقص ارور rs یخچال ال جی: اتصال کوتاه در سنسور یخچال و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید .

کد خطای ds یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور ds یخچال ال جی: سنسور دیفراست خطا داده است .
بر طرف کردن نقص ارور ds یخچال ال جی: سنسور دیفراست را از نظر وجود اتصال کوتاه در آن چک کنید و سیم کشی های مربوطه را بررسی کنید .

کد خطای dH یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور dH یخچال ال جی: دیفراست ضعیف شده است .
بر طرف کردن نقص ارور dH یخچال ال جی: اتصال کوتاه در دیفراست و سیم کشی های مربوطه را چک کنید .

کد خطای rf یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور rf یخچال ال جی: ایراد مربوط به فن فریزر است .
بر طرف کردن نقص ارور rf یخچال ال جی: از نظر مشکلات مکانیکی و الکترونیکی فن فریزر را بررسی کنید .

کد خطای CF یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور CF یخچال ال جی: فن کندانسور ایراد دارد .
بر طرف کردن نقص ارور CF یخچال ال جی: از نظر مشکلات مکانیکی و الکترونیکی فن فریزر را بررسی کنید.

کد خطای CO یخچال ساید بای ساید ال جی

دلیل ارور CO یخچال ال جی: این اخطار، مربوط به خطای ارتباطی بین اجزا است .
بر طرف کردن نقص ارور CO یخچال ال جی: سیم کشی های مربوطه را بررسی کنیدنمایید و اگر نیاز بود از تعمیرکار کمک بخواهید .

ارور یخچال فریزر ال جی

کد خطاء وضعیت بررسی/تعمیر قطعه
Er FS خطای سنسور فریزر مشکل سنسور و سیم‌کشی ترمیستور (سنسور دما)، سیم کشی، برد کنترل الکترونیکی اصلی
Er rS خطای سنسور یخچال سنسور، سیم‌کشی و اتصالات ترمیستور (سنسور دما)، سیم کشی، برد کنترل الکترونیکی اصلی
F dS سنسور دیفراست فریزر اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم‌کشی مجموعه‌ی کنترلر، قسمتی که ترمیستور (سنسور دما) دیفراست دارد و فیوز سیستم دیفراست
r dS سنسور دیفراست یخچال اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی مجموعه‌ی کنترلر، که قسمتی از ترمیستور (سنسور دما) دیفراست و فیوز سیستم دیفراست
Er HS سنسور رطوبت اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی سنسور رطوبت
Er IS سنسور یخ ساز اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی مجموعه‌ی یخ‌ساز؛ سسنور (معمولاً به صورت جدا فروخته نمی‌شوند)
Er SS سنسور بخش کشوی یخچال اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی سنسور دمای کشوی یخچال
Er rt سنسور دمای اتاق اتصال کوتاه سنسور یا مشکل سیم کشی سنسور دمای اتاق
Er It خطای سیستم داخل یخ ساز روال خود-تست یخ ساز مجموعه یخ‌ساز
Er gF کد خطای فلومتر فشار آب، جریان آب فلومتر
F dH سنسور در دیفراست بالاتر از ۴ سانتی گراد نمی‌رود. مشکل فیوز، هیتر، برد کنترل مجموعه کنترلر، هیتر دیفراست، رله‌ در برد کنترل
r dH سنسور بالاتر از ۴ سانتی گراد نمی‌رود. مشکل فیوز، هیتر، برد کنترل مجموعه کنترلز، هیتر دیفراست، رله در برد کنترل
Er IF فن قسمت یخ مشکل دارد فن یخ یاز گیر کرده، موتور فن یخ ساز مشکل دارد، سیم کشی مدار مشکل دارد، برد کنترل خراب شده است موتور فن یخ‌ساز، سیم‌کشی، برد کنترل الکترونیک (PCB)
Er FF فن اواپراتور مشکل دارد موتور فن، برد کنترل، سیم کشی موتور فن اواپراتور، برد کنترل الکترونیکی (PCB)، سیم کشی
Er CF فن کنداسور مشکل دارد موتور فن کنداسور، سیسم کشی با برد کنترل موتور فن کندانسور، برد کنترل الکترونیکی (PCB)، سیم کشی
Er CO خطای ارتباط خطای ارتباط بین برد اصلی و صفحه نمایش برد کنترل دیسپلی، برد کنترل الکترونیکی (PCB)، سیم کشی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *