تعمیرات پکیج

آموزش تعمیر و نگهداری پکیج

آموزش تعمیر و نگهداری پکیج

آموزش تعمیر و نگهداری پکیج توسط خود شما در منزل از وظایف پکیج گردش آب مدار گرمایش در پکیج تک مبدله و گردش آب مدار گرمایش به سمت رادیاتورها می باشد در ادامه به آموزش تعمیر و نگهداری پکیج می پردازیم. در صورتیکه پمپ پکیج معیوب باشد، زمانی که آب گرم کار می کند ولی در مدار شوفاژ پس از ... ادامه مطلب